Metsäkartano Facebookissa
Metsäkartano Tripadvisor
KUVAGALLERIA
Metsäkartano Flickr

Sosiaalinen nuorisotyö / Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennuksen tarkoituksena on tarjota syrjäytymisuhan alla oleville (13)16–25 vuotiaille nuorille arjenhallintavalmennusta.
Valmennuksen tavoitteena on nuoren aktivointi opiskeluun ja ammattikoulutukseen.
Valmennuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaalialan menetelmiä sekä Metsäkartanon runsasta aktiviteettitarjontaa.

Metsäkartanon Nuotta-valmennuksessa on kolme erilaista toimintamuotoa:
1. Viiden viikon valmennus
2. Työharjoittelu
3. Yhtäköyttä-valmennus

Esite Nuorelle

Esite Aikuiselle

Metsäkartanon Nuotta-valmennuksen arvot ovat:

1. Asiakaslähtöisyys, huomioidaan nuoren yksilölliset tarpeet ja arvostetaan nuoren oman elämänsä asiantuntijuutta.
2. Toisen kunnioittaminen, hyväksytään ihmisten erilaisuus
3. Vertaisuus voimavarana, kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
4. Osallisuus ja yhteisöllisyys, nuoren aktivoinnissa


Hannu Korhonen
sosiaalinen nuorisotyö
Metsäkartanontie 700
73900 RAUTAVAARA

GSM +358 (0) 40 839 6355
hannu.korhonen(at)metsakartano.com