Metsäkartano Facebookissa
Metsäkartano Tripadvisor
KUVAGALLERIA
Metsäkartano Flickr

Kansainvälinen nuorisotoiminta

Kansainvälinen nuorisotyö on yksi tärkeimmistä Metsäkartanon toiminnan alueista. Kaiken kansainvälisyystoiminnan tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta sekä lisätä kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä ymmärrystä eri kulttuurien välillä.

Metsäkartanon henkilökunta osallistuu vuosittain erilaisiin kansainvälistymiskoulutuksiin ulkomailla lisäten taitojaan kehittää monikulttuurista toimintaa ja lisäten kansainvälisiä kontakteja. Lisäksi ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät, harjoittelijat ja kesätyöntekijät osaltaan vaikuttavat kansainväliseen ilmapiiriimme. Tarjoamme erinomaisen ympäristön ja osaavan, kielitaitoisen henkilökunnan kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen kaikkina vuodenaikoina!
Metsäkartanon kautta nuorilla ja nuorten parissa työskentelevillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lisätietoja mahdollisuuksista maailmalla:
Maija Jeskanen Kv-koordinaattori maija.jeskanen(at)metsakartano.com 040 3564530

Euroopan nuorisotoimintaohjelma Youth in Action
Metsäkartano on mukana toteuttamassa kansainvälisiä nuorisoprojekteja ja – tapaamisia Euroopan nuorisotoimintaohjelma Youth in Action:n avustuksella. Tarjoamme tukea hankkeiden valmisteluun paikallisille, alueellisille tai valtakunnallisille nuorisoryhmille. Metsäkartano on erinomainen paikka kansainvälisten nuorisotapaamisten järjestämiseen! Ota yhteyttä Metsäkartanon kansainväliseen koordinaattoriin, mikäli nuorisoryhmänne on kiinnostunut olemaan mukana kansainvälisessä nuorisotoiminnassa. Ohjelma on tarkoitettu 13-30 –vuotiaille.

Eurooppalainen vapaaehtoistoiminta
Metsäkartano on mukana Eurooppalainen Vapaaehtoistyö-toiminnassa vastaanottavana ja lähettävänä tahona. Metsäkartanolla on ollut useiden vuosien ajan kansainvälisiä vapaaehtoistyöntekijöitä, joiden työskentely Metsäkartanolla on mahdollistunut Euroopan nuoriso-ohjelma Youth in Action:n kautta. Lue lisää tietoa Tule mukaan toimintaan- EVS sivuilta.